Privacybeleid

Dit privacy-statement maakt onderdeel uit van mijn algemene voorwaarden.

Door het bestellen van een product, dienst, of lidmaatschap, door het aanvragen van informatie, het aanmelden voor een programma of deelname (online of offline) of het inschrijven voor een van de mailinglijsten van Josje de Klerk, verklaar je je akkoord met het opnemen van jouw persoonsgegevens in de administratie van Josje de Klerk. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan voor de eigen administratie van Josje de Klerk en eventueel voor het fysiek verzenden van producten of bijlagen bij diensten en het mailen van informatie of aanbiedingen. Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

In het kader van de AVG/GDPR  privacywetgeving moeten ondernemers duidelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Zoals altijd ga ik zorgvuldig om met jouw gegevens. Hier lees je hoe.

Ik heb jouw gegevens omdat je een bestelling hebt geplaatst, een programma of coaching hebt gevolgd, een product hebt gekocht of je hebt ingeschreven voor mijn wekelijkse inspiratiemail. De gegevens die ik daarbij ontving heb ik vastgelegd in een mailinglijst. Dit zijn altijd alleen de volgende gegevens:

Voor- (en achter)naam

E-mailadres

Soms, als je uitgebreidere informatie hebt verstrekt via een intakeformulier, ben ik in het bezit van (een aantal van) de volgende gegevens, die NIET voorkomen op een van mijn mailinglijsten:

Telefoonnummer

Website

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

KvK nummer

IP-adres

Btw nummer

Bankrekeningnummer

Ik heb alleen de gegevens die jij mij verstrekt hebt. Vanzelfsprekend doe ik niets met deze gegevens, behalve jou berichten sturen.

Wil je geen nieuws of informatie meer van mij ontvangen, dan kun je je laten verwijderen uit mijn mailinglijst via de link onderaan iedere mailing die je van mij ontvangt. Verwijder jij je gegevens niet, dan ga ik ervan uit dat je mailings van mij wilt blijven ontvangen.