Algemene voorwaarden

Toepassing

Wanneer je deelneemt aan een van de aangeboden online of offline programma’s, coachings, events, presentaties, workshops of trainingen, of een andere bestelling plaatst op josjedeklerk.nl, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Verkoper

Josje de Klerk
Achterweg 18
1862 XH Bergen NH
mail: info@josjedeklerk.nl
site: josjedeklerk.nl
IBAN NL70ABNA 0811 006 891
KvK 70579660
BTW-ID: NL002088038B26

Aanbod

Bij Josje de Klerk kun je je aanmelden voor online en offline programma’s, coachings, events, presentaties, workshops en trainingen en producten bestellen zoals e-books, tests en online programma’s en lidmaatschappen.

Prijzen

Per product staat aangegeven wat de prijs is en of deze inclusief of exclusief btw is. Josje de Klerk heeft het recht om prijzen op haar website aan te passen, zonder vermelding aan klanten-bezoekers. Josje de Klerk kan niet gehouden worden aan foutieve prijsvermeldingen die het gevolg zijn van een typ-, druk- of invoerfout.

Privacy-beleid

Door het bestellen van een product, dienst, of lidmaatschap, door het aanvragen van informatie, het aanmelden voor een programma of deelname (online of offline) of het inschrijven voor een van de mailinglijsten van Josje de Klerk, verklaar je je akkoord met het opnemen van jouw persoonsgegevens in de administratie van Josje de Klerk. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan voor de eigen administratie van Josje de Klerk en eventueel voor het fysiek verzenden van producten of bijlagen bij diensten en het mailen van informatie of aanbiedingen. Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

In het kader van de AVG/GDPR  privacywetgeving moeten ondernemers duidelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Zoals altijd ga ik zorgvuldig om met jouw gegevens. Hier lees je hoe.

Ik heb jouw gegevens omdat je een bestelling hebt geplaatst, een programma of coaching hebt gevolgd, een product, lidmaatschap of deelname hebt gekocht of je hebt ingeschreven voor een van mijn mailinglijsten. De gegevens die ik daarbij ontving heb ik vastgelegd in een mailinglijst. Dit zijn altijd alleen de volgende gegevens:

Voor- (en achter)naam

E-mailadres

Soms, als je uitgebreidere informatie hebt verstrekt via een intakeformulier, ben ik in het bezit van (een aantal van) de volgende gegevens, die NIET voorkomen op een van mijn mailinglijsten:

Telefoonnummer

Website

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

KvK nummer

IP-adres

Btw nummer

Bankrekeningnummer

Ik heb alleen de gegevens die jij mij verstrekt hebt. Vanzelfsprekend doe ik niets met deze gegevens, behalve jou berichten sturen.

Wil je geen nieuws of informatie meer van mij ontvangen, dan kun je je laten verwijderen uit mijn mailinglijst via de link onderaan iedere mailing die je van mij ontvangt. Verwijder jij je gegevens niet, dan ga ik ervan uit dat je mailings van mij wilt blijven ontvangen.

Betalen

Betalen kan via de website van Josje de Klerk, of via een factuur. Bij producten, lidmaatschappen, deelnames en diensten waar op de informatiepagina over dat specifieke product of die specifieke dienst een link staat naar de betaalpagina, wordt je als klant rechtstreeks naar ‘betalen’ geleid. In alle andere gevallen ontvang je een btw-factuur.

Betalingen aan Josje de Klerk voor programma’s, producten, deelnames, lidmaatschappen en diensten, online en offline, dienen per omgaande en vooraf in zijn geheel te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen de klant en Josje de Klerk.

Deelname en restitutie

Wanneer je je hebt aangemeld voor een online of offline programma, deelname, lidmaatschap, product of dienst als hierboven beschreven, is je deelname definitief zodra je betaling is ontvangen op de rekening van Josje de Klerk.

Mocht je verhinderd zijn voor je deelname aan een offline programma (live), dan mag je altijd een vervanger/ster voordragen, mits minimaal 14 dagen voor aanvang van het programma aan Josje de Klerk doorgegeven. Heb je geen vervanger/ster, ook dan dien je minimaal 14 dagen voor aanvang van het programma per mail aan Josje de Klerk door te geven dat je verhinderd bent. Wanneer je je minder dan 14 dagen van tevoren afmeldt, wordt er € 50 administratiekosten in rekening gebracht, bovenop het bedrag voor jouw deelname.

Lidmaatschap Academy

Je hebt de keuze tussen maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso’s wanneer je lid wordt van de Van jammer naar YES! Academy. Je lidmaatschap is altijd voor minimaal een jaar, met een stilzwijgende verlening voor een nieuw jaar. Wil je je lidmaatschap beëindigen, dan dien je dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van je jaarlidmaatschap schriftelijk door te geven via info@josjedeklerk.nl. Pas nadat je een bevestiging van acceptatie hebt ontvangen, is je lidmaatschap beëindigd.

Betalingen worden niet gerestitueerd. Wanneer je verhinderd bent voor deelname en je hebt geen vervanger/ster, dan zal Josje de Klerk samen met jou een passend alternatief afspreken. Betalingen worden onder geen enkele voorwaarde gerestitueerd.

Ook wanneer je gedurende de looptijd van jouw deelname aan een van de online of offline producten, programma’s of diensten besluit te stoppen, is dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid. Er vindt onder geen enkele voorwaarde restitutie of betaling van resterende bedragen voor deelname plaats.

Vervanging Josje de Klerk

Indien Josje de Klerk vervangen moet worden, zal naar een passende vervanger of vervangster worden gezocht. Mocht deze niet worden gevonden, dan wordt met de deelnemer(s)/ster(s) een passende nieuwe datum voor het programma gekozen.

Aansprakelijkheid

Josje de Klerk werkt naar beste vermogen. Dit houdt evenwel niet in, dat er garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde inkomsten en winsten, of indirecte schade, is altijd uitgesloten.

Josje de Klerk is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de klant, het bedrijf van de klant, zaken van de klant, gezinsleden van de klant, zaken van gezinsleden van de klant, derden of zaken van derden.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Josje de Klerk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Josje de Klerk en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact

Indien je naar aanleiding van deze algemene voorwaarden vragen hebt, kun je contact opnemen via mail. Zie onder Verkoper hierboven de gegevens.

Josje de Klerk© – 2021 – Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto’s en andere uitingen op de website van Josje de Klerk, in producten en diensten, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan teksten, artikelen, foto’s en design op welke manier en in welke vorm dan ook te reproduceren, tenzij na nadrukkelijke toestemming van Josje de Klerk.