Voor iedere verbetering is een verandering nodig

Niet iedere verandering is een verbetering. Echter, voor iedere verbetering is wel eerst verandering nodig!

En veranderen begint met bereidheid.

 • De bereidheid om het oude los te laten.
 • De bereidheid om iets nieuws te omarmen.
 • De bereidheid om in actie te komen.
 • De bereidheid om zelfonderzoek te doen.
 • De bereidheid om te investeren in jezelf, zodat je hulp krijgt.
 • De bereidheid om een nieuw wereldbeeld te accepteren.
 • De bereidheid om het schijnbaar onmogelijke te geloven, voordat je het ziet.

Eerst zien, dan geloven.
Zeg je dat weleens? En als je dat nu eens omdraait, en ervan uitgaat dat de grenzen die jij in je fysieke wereld waarneemt, geen grenzen zijn?

Wat zou er gebeuren wanneer je vanuit vertrouwen handelt, en je stelt je open voor het idee dat alles mogelijk is?

Als je iets met je hele donder gelooft, zul je het ook zien! Hoe werkt dat?

Als je niet in iets gelooft, zet je dat hele rijtje bereidheid hierboven al in beginsel niet in.

Als jij ervan overtuigd bent dat iets onmogelijk is, dan:

 • Houd je vast aan het oude.
 • Ben je bang voor het nieuwe, onbekende.
 • Blijf je op je gat zitten, want dan is het toch zinloos om in actie te komen. Misschien doe je wel een voornemen, maar volg je dat niet op. Dus er verandert, laat staan verbetert niets.
 • Laat je dat zelfonderzoek ook maar zitten, want je hebt het toch altijd zo gedaan? Ja, het kan wel beter, maar dat is voor andere mensen. Niet voor jou.
 • Ga jij echt geen geld uitgeven om van iemand te leren hoe jouw leven geweldig kan zijn.
 • Verwerp je ieders wereldbeeld, omdat dit niet dat van jou is. En jij wilt graag je dringende norm aan anderen opleggen, want dan ben je niet alleen met je shit. En hoef je niet aan de zijlijn te staan toekijken hoe anderen wel een nieuw wereldbeeld omarmen en daarmee wel gelukkig en succesvol zijn.
 • Blijf je zeggen: eerst zien, dan geloven.

Het begint allemaal met de BEREIDHEID om te veranderen. Zoals Peter, de 70-jarige ondernemer die zich begin dit jaar aanmeldde bij me voor een 1:1-jaartraject. Tijdens het intakegesprek zei hij met vuur: ‘Ik wil zó graag veranderen!’ En ik kan je zeggen: dat WIL hij ook echt, en dus gebeurt het. Ik vermeld zijn leeftijd, omdat ik het zo toejuich dat mensen op ieder moment in hun leven verandering kunnen omarmen.

Als jij graag wilt dat er in jouw wereld, in jouw realiteit iets verbetert, begin dan met je af te vragen wat je aan jouzelf zou willen en mogen veranderen. Al begin je maar eens met de manier waarop je dingen waarneemt.

Als jouw waarneming sterk gekleurd is, en dus vol zit met invullingen, aannames en harde normen (met andere woorden: een oordeel over iets of iemand), dan heb je de verwachting dat het alleen goed is als aan die invulling, aanname of norm wordt voldaan.

En stel nu dat het wereldbeeld van anderen gebaseerd is op andere waarden dan die voor jou leidend zijn, stel nu dat zij een andere norm hanteren, hoe denk je dan ooit de verbinding tussen jou en de ander, of jou en je realiteit te verbeteren?

Verbinding komt tot stand op basis van een harmonieuze trilling. En die harmonieuze trilling veroorzaakt verbeterde omstandigheden. Ergo: een mooiere realiteit!

Anderen maken niet jouw realiteit. Daarom hoef je die veranderingen niet bij anderen door de strot te duwen. Dat is kramp. Jij bent verantwoordelijk voor jouw realiteit. Stel jezelf de vraag: hoe groot is mijn bereidheid om te veranderen?

Wat je jezelf dan eigenlijk vraagt is:

HOE DIEP VERLANG IK NAAR VERBETERING?

Je kent vast de SIRE-campagne Doeslief? Een bewustmakingscampagne om te laten zien hoeveel onaardigheid er heerst tussen mensen onderling. Ik zie ook zoveel onaardigheid van mensen naar zichzelf, om te huilen gewoon!

 • Hoe lief ben jij bereid om voor jezelf te zijn?
 • Hoeveel bereidheid heb jij om jezelf te gunnen wat je nodig hebt?
 • Om de tools te kennen waarmee je leert dat je het ziet als je het gelooft en niet andersom.
 • Hoeveel bereidheid heb jij om JA, IK DOE LIEF, tegen jezelf te zeggen?
 • En hiermee ook zoveel meer liefde, overvloed en aantrekkingskracht aan anderen te geven?

Let er eens op de aankomende week. Hoe lief doe je? Hoe bereid ben je? Hoe gelukkig ben je?

Jouw oefening voor deze week is: registreer in hoeverre jij bereid bent tot veranderen. En: registreer ook eens in hoeverre jij anderen en omstandigheden wilt sturen op basis van jouw norm.

Wil je werkelijk een nieuwe realiteit scheppen voor jezelf, omdat je ten diepste verlangt naar verbetering en bereid bent tot verandering? Dan nodig ik je van harte uit voor mijn event op 22 en 23 juni.

Nog even in het kort waarom mijn methode anders en supergoed (jazeker!) is, want blijvend en fundamenteel. Ik leer je niet alleen om je mindset te gebruiken om je gedrag te veranderen. Ik leer je om met je mindset de oorsprong van je gedrag te erkennen en te herkennen. Zodoende maak je transformaties door op zijnsniveau, in plaats van alleen op gedragsniveau. Je gedrag is een resultaat van je overtuigingen. Je realiteit is een resultaat van je gedrag. Door op zijnsniveau te veranderen, verander jij zelf niet. Toen je werd geboren, was je tenslotte al gelukt.

Jij bent een persoon die kan kiezen voor andere opvattingen en DIE veranderen, waardoor je een betere realiteit voor jezelf schept. 

In de video hieronder (klik op de foto om af te spelen), vertel ik je hoe ik ook vanuit een diep verlangen naar verbetering bereid was om te veranderen. En dat heb ik gedaan.

Wil jij veranderen om te verbeteren? Verlang jij ten diepste naar een nieuwe, stralende werkelijkheid? Dan weet je me te vinden.

Wil je alle tips, tools, kennis en kunde concreet kunnen toepassen in je eigen leven? Klik hier voor meer informatie en tickets.

Ik wens je een leven met een gouden randje. Een leven met de YES-factor.

 

Terug