Bij mij lukte het niet in één keer

Zoals je misschien van me weet, was het voor mij niet vanzelfsprekend dat ik gelukkig zou kunnen worden, of succesvol. Door mijn start op deze wereld was ik ervan overtuigd dat ik genoegen moest nemen met ‘wat het leven voor me in petto had’. Ik wist toen nog niet hoeveel invloed ik op dat ‘petto’ kon uitoefenen.

Ik was bewust onbekwaam, zoals dat in de NLP zo mooi genoemd wordt, alleen dan gelardeerd met een vertekend beeld van mijn eigen kunnen. Ik verkeerde in het stadium van weten (denken, geloven) dat ik niet in staat was het tij te keren. En je snapt dat zolang je denkt dat je iets niet kunt, er wilskracht nodig is om tóch door te zetten.

 

De prijs van wilskracht

Het inzetten van wilskracht helpt je in je volwassen leven kortstondig en kost je bakken energie, met alle risico’s van dien.

Wilskracht aangedreven door oerinstinct is iets wat we allemaal aangeboren in ons hebben. In het begin van ons leven, waarin het merendeel van wat we doen nog gebeurt zonder gedachten en overtuigingen, is dat heel nuttig. Zoals bij een baby in de box (en ik neem voor het gemak in dit voorbeeld even een meisje).

Eerst is ze onbewust onbekwaam. Ze heeft geen idee dat ze iets niet kan wat anderen wel kunnen. Daarna wordt ze zich bewust van verschillen en begint ze te beseffen dat ze iets niet kan. Dan is ze bewust onbekwaam.

Dat is het moment waarop vrijwel elke baby uit alle macht haar best gaat doen om datgene wat ze nu nog niet voor elkaar krijgt, binnenkort wel te kunnen! Anders leerden we met zijn allen niet praten, lopen, fietsen, lezen en schrijven, om maar iets te noemen.

 

Waardeoordeel

Natuurlijk is het bij zo’n dreumes geen beredeneerd idee om iets te willen bereiken. En misschien is dat wel een heel fijne staat van zijn want ze begint gewoon, ongehinderd door gedachten over voor gek staan, mislukken, falen of moeten opgeven.

Alles in zo’n kindje is erop gericht verder te komen, beter te worden en uiteindelijk te slagen. Of dat is met een uitmuntend resultaat of ‘gewoon goed genoeg’ doet er niet toe. Er is geen waardeoordeel aanwezig in de wens het resultaat te bereiken.

Naarmate ik de volwassen leeftijd naderde, groeide enerzijds het bewuste besef dat ik ‘voor een dubbeltje geboren was’ en meer van dat soort onzin, en anderzijds was er altijd de stem van mijn aangeboren basisvertrouwen. Ik gebruikte dat als mijn kompas.

Wanneer ik iets écht wilde, zette ik koers en hield ik focus. Ook als ik tegenwind ontmoette, bleef ik vasthouden aan het beeld van mijn droom. En altijd, altijd als ik zó vastberaden en vol zelfvertrouwen op mijn doelen afging, had ik er superveel plezier in en lukte het me mijn verlangens waar te maken.

 

95% gebeurt onbewust

Wat bij mij altijd hoog in het vaandel heeft gestaan en nog staat, is ontwikkeling. Met mijn intuïtie en ervaring zit het wel snor. Met mijn kennis en kunde ook. Mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn onstilbaar en ik heb gemerkt dat het aanleren van nieuwe inzichten zo enorm bijdraagt aan het in staat zijn je koers vast te houden, je grenzen te verleggen, je vertrouwen in je eigen potentieel te behouden of uit te bouwen.

Als je weet dat slechts een luttele 5% van wat je denkt, voelt en doet bewust is en maar liefst 95% onbewust, dan begrijp je hoe het komt dat automatische patronen niet zomaar met je bewuste verstand om te buigen zijn.

Ik hoorde vanochtend iemand zeggen: ‘Je weet niet waarom en hoe jij op onbewust niveau je leven vormgeeft. Je hebt een goede coach nodig om je bij dat bewust worden en veranderen te helpen.’

 

Blinde vlekken vinden

Ik zeg ‘amen’. Het IS zo. Al leef ik 100% mijn eigen methode: ook ik laat me coachen. Ik heb elke tweede week een intervisiegesprek, ik lees en leer en ontwikkel. En daardoor groei ik ook in de stukken van mijn blinde vlekken. Ik zie niet altijd bewust (5%) wat er in mijn 95% onbewuste denken, voelen en handelen niet lekker loopt.

Mijn coach en mijn intervisiemaatje helpen mij daarbij en daardoor blijven de vorm, de inhoud en de kwaliteit van mijn leven zoals ik dat kies. Omdat ik op die manier, ongehinderd door die onbewuste belemmeringen, waarmaak wat ik wens.

Hoe zou het voor je zijn om vandaag al een begin te maken met je bewustwording en je verdere ontwikkeling? Dat kan met mijn basistraining Boost je mooiste realiteit. Voor € 27 krijg je levenslang toegang! Klik hier om er alles over te lezen.

Ik wens je een prachtig weekend.

Liefs,

Josje


Gerardine Weijers: “Ik heb op verschillende manieren met Josje gewerkt en ben zó dankbaar voor haar als mijn coach. Ik heb ontzettend veel handvatten, inzichten, helderheid en richting gevonden met haar basistraining Boost je mooiste realiteit. Wat een aanrader! Deze training is honderden euro’s waard, dus die € 27 is een superinvestering!”

Gerardine Weijers