Soms ontstaat er dikke chaos in ons leven. Dat lijkt het net alsof we in een draaikolk van gebeurtenissen terechtgekomen zijn en hebben we het gevoel dat we geen invloed kunnen uitoefenen op het verloop. 

Dat ik geloof dat dit nooit waar is, dat weet je inmiddels van me.

Natuurlijk, op sommige gebeurtenissen en omstandigheden kun je geen invloed uitoefenen. Toch heb je altijd regie en leiderschapskansen in het stuk ‘hoe ga ik ermee om en wat is mijn volgende stap?’

Terug naar de chaos. Meestal als wij chaos ervaren, houdt dat in dat meerdere negatieve gebeurtenissen, die niet aansluiten bij onze verlangens, elkaar opvolgen.

Je begrijpt dat dan het risico op de loer ligt, dat we gaan reageren op de omstandigheden. Het gaat niet zoals we verlangen, dat voelt niet fijn, we realiseren ons dat we dit NIET willen en stappen in de weerstand. Hoe meer verzet, des te meer frictie. En hoe meer frictie, des te langer de ongewenste omstandigheden aanhouden.

Chaos is soms gewoon noodzakelijk. We kunnen er ons voordeel mee doen.

Stel nu dat er allerlei dingen gebeuren in je leven waar je helemaal tureluurs van wordt. Het allerbeste wat je op dat moment kunt doen, is afstand nemen. Stop met reageren. Stap letterlijk uit de situatie, neem even rust.

Voel eens even goed wat de situatie met je doet. Voel je onmacht, wanhoop zelfs misschien? En onderzoek dan ook eens wat je allemaal denkt.

Misschien denk je wel: dit kan ik nooit zelf oplossen. Het is mogelijk dat dit waar is. Realiseer je dan: we zijn met ruim 7 miljard mensen op deze wereld, er is er zeker één bij die mij kan helpen!

Of misschien denk je dat je iets niet zelf kunt oplossen, omdat je op onbewust niveau over jezelf gelooft dat je incapabel, waardeloos, dom of onhandig bent. Dit is allemaal per se NIET waar over jou! Want toen je werd geboren, was je al gelukt.

Er is nog nooit een mislukte baby geboren. Soms ontbreekt er weleens een fysiek onderdeel, of is er een mankement in de hersenen. Is zo’n baby dan mislukt? Als mens? Nee toch? Ieder mensenkind wat geboren wordt is ongelooflijk GELUKT! Wat iemand later allemaal voor narigheid over zichzelf gaat geloven, heeft altijd te maken met opgedane ervaringen en ontvangen boodschappen.

Als er chaos is en je gelooft dat je geen afstand kunt nemen of het niet kunt oplossen, omdat je in feite iets negatiefs over jezelf gelooft, is de kans groot dat je in een neergaande spiraal van gedachten, gevoelens en handelingen terecht komt. Ik leg dit aan mijn coachcliënten en deelnemers aan mijn trainingen uit aan de hand van mijn schema ‘De lus van denken, voelen en handelen’.

Onderzoek je gedachten. Stel jezelf gewoon vragen. Wat denk ik nu eigenlijk en wat voel ik daarbij? Wat geloof ik over mezelf of over de omstandigheden? Kan ik hulp vragen? Wat kan ik doen, wat kan mijn eerstvolgende stap zijn?

Zo creëer je ruimte. Je stopt op die manier met reageren op je situatie en begint een nieuwe werkelijkheid te creëren. Alles is trilling. Een uitwisseling van energie. Resonantie. Zolang jij blijft reageren op de negatieve trillingen -hetzij die van je werkelijkheid, hetzij die van de gedachten en daaropvolgende gevoelens die je hebt- blijf je meer en meer negatieve omstandigheden ontmoeten.

Onthoud altijd: toen ik werd geboren, was ik al gelukt. Ik kan altijd één volgende stap zetten. En als ik niet weet hoe, dan vraag ik hulp.

Met mijn methode Van Jammer naar YES! heb ik al heel veel mensen mogen helpen. Hier kun je een aantal reacties lezen.

Op 21 & 22 maart is de eerstvolgende intensieve tweedaagse training ‘Schep een nieuwe realiteit’. In twee dagen werken we in een kleine groep toe naar hoe jij jouw nieuwe realiteit wilt vormgeven. Er is veel persoonlijke aandacht en gelegenheid voor interactie. Op die manier leer je enorm veel over hoe jouw systemen voor (of tegen) jou werken. Hier kun je er meer over lezen.

Tot Kerstmis geldt de vroegboekkorting. Daarna gaat de prijs weer omhoog. Gun jezelf of iemand die je dierbaar is dat cadeau. Het zal je leven enorm verbeteren. 

Ik help je graag van Jammer naar YES!
Creëer je liefste leven. Leef volgens de drie G’s: Groei, Genieten, Geluk.

Terug